I CIKLAS

 

 

I BLOKAS – 4 Tauriosios Tiesos

Temos:

 • Sanatana Dharma ir Rime – amžinasis, nesektarinis Mokymas
 • 4 principai Tiesai aptikti
 • Įvadas į Akademijos Programą
 • Budhų Mokymas krikščionybės kontekste
 • Tibeto Budizmo ir Hinduizmo santykis
 • Budha Šakjamunis ir 4 Tauriosios Tiesos
 • Laisvos valios (ne)buvimo aiškinimasis
 • Nušvitimo apibrėžimas ir samprata skirtingose Tradicijose
 • Nušvitimo Kelias – Išorinis, Vidinis, Slaptasis
 • Nušvitimo siekio ugdymo metodika
 • Tradiciniai išbandymai pradėjus Kelią ir kaip juos spręsti
 • Du mokinių tipai
 • Sąlygos proto Ramybei siekti
 • Formalios praktikos struktūra
 • Analitinė meditacija – Būties Ratas

 

Kundalini Tantra Praktikumas (Muladhara)

Temos:

 • Įvadas į Kundalini Tantrą
 • 8 Jogos atšakos
 • Čakrų sistema
 • Muladhara čakra
 • Asanos
 • Kvėpavimo technikos (Pranayama)
 • Pirminė Garsų Mandala
 • Sanskrito pagrindai
 • Mantrų tipai, naudos, pasekmės
 • Kokios mantros kenkia neturint Tantrinės iniciacijos
 • Įvadas į Bidža Mantras
 • Asanos praktikai
 • Mudros

 

II BLOKAS – Prieglobstis

Temos:

 • Budha Padmasambhava
 • Trys Brangenybės (Išorinės, Vidinės, Slaptos)
 • Prieglobstis (Išorinis, Vidinis, Slaptasis)
 • Bodičita pagal Budha Padmasambhava
 • Bodičita praktiškai – Lodžongas
 • Svastikasatva Avalokitešvara ir tonglenas (sadhana)
 • Šešios paramitos
 • Įžadų svarba ir pasekmės Kelyje
 • Įžadų pažeidimo ištaisymo metodas
 • Nepalankių sąlygų pavertimas Keliu
 • Gerų darbų priemonės/ savistaba
 • Guru Joga
 • Budha Vadžrasatva (sadhana)
 • Tantriniai metodai kasdienai

 

 Kundalini Tantra Praktikumas (Svadhisthana)

Temos:

 • Patandžalio Jama Nijama
 • Svadhistana čakra
 • Asanos
 • Kvėpavimo technikos (Pranayama)
 • Bidža Mantros

 

III BLOKAS – Kosmologija (Įvadas)

Temos:

 • Kaip atsiranda Samsara?
 • Budhos Šakjamunio Samsaros Ratas
 • Šešios makro ir mikro kosmoso egzistencinės Realybės
 • Pomirtiniai Keliai
 • Metodas pagerinti artimųjų persikūnijimą Bardo etape
 • Šešių Lokų praktika (sadhana)

 

 Kundalini Tantra Praktikumas (Manipura)

Temos:

 • Asanos teorija
 • Manipura čakra
 • Asanos
 • Kvėpavimo technikos (Pranayama)
 • Bidža Mantros

 

IV BLOKAS – Karma

Temos:

 • Tibeto astrologijos Mandala
 • Kas valdo karmą ir kiek ją galimą koreguoti?
 • Aštuonios Karmos rūšys
 • Kokie veiksmai kokias pasekmes kuria?
 • Nuo ko priklauso karmos sunkumas?
 • Klešos ir ligos
 • 4 priežastys, kodėl per mažai praktikuojama
 • Asmeninė astrologija ir karma – Mokša, Dharma, Artha ir Kama
 • Astrologija dvasinio kelio kontekste
 • 9 Planetariniai Asurai Dza
 • Metus valdančios Planetos nustatymas
 • Planetos ir dvasios
 • Dienos kai Dievai, Asurai ir dvasios apdovanoja ar baudžia
 • Karma = Planeta = Emocija = Kūno dalis = Gyv. sfera
 • Negatyvios karmos neutralizavimas
 • Planetų Mandalos, dienos ir kryptys
 • Asmeninių LaZa, SogZa, ŠedZa nustatymas
 • 12 Priklausomo Kilimo Grandžių 

 

Kundalini Tantra Praktikumas (Anahata)

Temos:

 • Kvėpavimo technikų (Pranayama) teorija
 • Anahata čakra
 • Asanos
 • Kvėpavimo technikos (Pranayama)
 • Bidža Mantros

 

V BLOKAS – Psichinė struktūra

Temos:

 • Vedinė žmogaus psichikos sandara
 • Budistinė žmogaus psichikos sandara
 • Subasmenybės Tantrinėje astrologijoje
 • Subtilioji anatomija (Kanalai; Čakros)
 • Budha Amitabha sadhana

 

Kundalini Tantra Praktikumas (Vishuddha)

Temos:

 • Pratyahara teorija
 • Vishudha čakra
 • Asanos
 • Kvėpavimo technikos (Pranayama)
 • Bidža Mantros
 • Dakinė Sarasvati 

 

VI BLOKAS – Psichinė struktūra (II dalis) 

Temos:

 • Psichinės struktūros I lygio temų pagilinimas
 • Mentalinės geometrinės struktūros ir galimas jų vystymas
 • 5 Individualios Jėgos – Sog, Liu, Vang, Lungta, La
 • Psichikos sudarantieji – sielos anatomija
 • Vidinis aukojimas (čiod) 
 • Budha Mandžiušri

 

Kundalini Tantra Praktikumas (Adžna)

Temos:

 • Dharana, Dhyana, Samadhi teorija
 • Adžna čakra
 • Asanos
 • Kvėpavimo technikos (Pranayama)
 • Bandhos
 • Praktikos Centriniam Kanalui
 • Bidža Mantros

 

  VII BLOKAS – Geomantija ir Aukojimai (Įvadas)

  Temos:

  • Skirtumai tarp Tibeto (Sače), Kinijos (Fengšui) ir Indijos (Vastu) geomantijos
  • Fraktalo principas
  • Išorinė, Vidinė ir Sakrali erdvė
  • Pasauliečio ir praktiko namų geomantija
  • Miego kryptys
  • Namų ir gyventojo tarpusavio ryšio pasekmės
  • Aukojimų rūšys pagal Elementus, skirstymas, substancijos, Dievybės
  • Dievų diena ir Dievų naktis
  • Dvasių klasifikacija pagal 5 Elementus
  • Aukojimų tipai pagal šešias Lokas
  • Altoriaus reglamentai
  • Dharmos Vazos
  • Šitro mantros

   

  Kundalini Tantra Praktikumas (Sahasrara)

  Temos:

  • Sahasrara čakra
  • Asanos
  • Kvėpavimo technikos (Pranayama)
  • Bandhos
  • Bidža Mantros

   

  VIII BLOKAS – Kūno teologija

  Temos:

  • Sakralus intymumas – Tantrinis Įžadas
  • Gydantis intymumas
  • Vyro ir Moteris santykiai per čakrų sistemą
  • Karminiai santykiai pagal Garsų Mandalą ir Zodiaką
  • Intymūs vyro ir moters kūnų struktūros ypatumai
  • Pranos judėjimai skirtingose intymumo formose
  • Bhairava Tantra
  • Tantrinės praktikos porai 

  Kundalini Tantra Praktikumas (Apibendrinimas)

  Temos:

  • Apibendrinimas Kundalini Tantros
  • Smegenų morfologija
  • Joga Nidra teorija ir praktika
  • 36 Tatvos
  • Praktika – Kevala Kumbhaka Tantra

   

  IX BLOKAS – I Ciklo apibendrinimas

  Temos:

  • Pradžnaparamita ir 4 jos savybės
  • Penkios skandhos praktiškai
  • Meditacija ir penktos skandhos turimose praktikose
  • Šravakų (Hinayana/Theravada) Kelias
  • Pretjakabudhų Kelias
  • Bodhisatvų (Mahayana/Vadžrayana) Kelias
  • Šešios paramitos bodisatvos kontekste
  • 16 Tauriosios Tiesos aspektų bodhisatvos Kelyje
  • Praktikų ir metodų suskirstymas pagal došas ir klešas
  • Vimalakirčio Pamokymų Sutra apie bodhisatvos Požiūrį

   

  II CIKLAS 

   

   

  I BLOKAS – Guru Joga

  Temos:

  • Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya
  • Guru Joga ir Samantabhadra (Budha Vadžrahara)
  • Keturi Guru
  • Budha Vadžrahara sadhana
  • Nušvitimo kelio etapai skirtingose Tradicijose
  • Penkių Elementų alegorija
  • Etapai pagal Patandžalio Jogos Sutras
  • Kelio Etapai pagal Ezoteriką/ Astrologiją
  • Realizacijos fenomenai pagal Bhakti Vedanta
  • Etapai pagal Mahayaną (Bhumi)
  • Dviejų Sankaupų svarba
  • Samadhi samprata skirtingose Tradicijose
  • Sutra, Tantra ir Dzogčenas kaip Kelio etapai
  • Bodhisatvos įžadai
  • Budhos Avalokitešvaros sadhana 

   

  II BLOKAS – Įvadas į Tuštumos sadhanas

  Temos:

  • Tuštuma, Mahamudra, Dzogčenas
  • Pradžnaparamita Hridaya Sutra
  • Mentalinis Tuštumos suvokimas
  • Praktikos Tuštumai lavinti
  • Skrtumai tarp Šamatos ir Rigpos būsenų
  • Advaita Vedantos – Atma Vičiara
  • Bhairava Tantros – Anapana
  • Dakinė Sarasvati ir jos aspektai

   

  III BLOKAS – Sadhana

  Temos:

  • Sadhanų formos
  • Maunos praktika
  • Trys Gunos praktikos kontekste
  • Trys Došos praktikos kontekste
  • Vėjai kanaluose ir mitybos ypatumai
  • Pasnikas kaip praktika
  • Kaip pasiruošti ir atlikti retritus
  • Santykis su vietove
  • 4 rūšių aktyvumas praktikos vietovėje
  • Švenčiausios planetos vietos
  • 12 baisių vietų (ne)praktikai
  • 6 matomos Dievų ir Asurų vietos
  • 3 apsaugos lygiai
  • Tinkamos datos retritams
  • Budha Žalioji Tara (sadhana)

   

  IV BLOKAS – Sakralus praktiko Kalendorius

  Temos:

  • Kalačakros Idamas
  • Asmeninis penkių dienų ciklas
  • Keturi Aktyvumai
  • 10 sakraliausių taškų erdvėlaikyje
  • 4 lygiai Dievų ir dvasių veikimo (Mėnesiai, dienos, valandos ir kryptys praktikai)
  • Budhų dienos
  • Juodos dienos
  • 8 Dakinių dienos ir kryptys
  • Dharmos Gynėjų dienos ir kryptys
  • Drakonas Rahu Sutroje, Tantroje, Dzogčene
  • Rahu Čakra
  • Karminių pasekmių intensyvumo dienos
  • Reziume – Pirminės Šakninės Dienos

   

  V BLOKAS – Kosmologija (II lygis) (II dalys)

  Temos:

  • Kosminis Vežlys (Bon ir Budizmo Tradicijose)
  • Kosminė Kūrybos ir Griūties Mandala
  • Penki Pirminiai Elementai ir Penkios Budhų Šeimos
  • Kosmologijų schemos
  • Karnatantra Natsog-Randola
  • Mantrapuruša ir Garsų Mandala
  • Kaip atskirti kenkiančias mantras
  • Mantros neutralizuojančios mantrų elementų konfliktus
  • Bendra demonologija
  • Dvasių klasifikacijos ir jų provokacijos
  • 8 Dvasių Klasių judėjimo kryptys pagal mėnesius ir dienas
  • Juodos saulės dienos
  • Demonės Višti judėjimo dienos ir kryptys
  • Juodosios Žemės Deivės dienos ir kryptys
  • Tamsios Nakties Motinos dienos ir kryptys
  • Nãgų atėjimo ir išėjimo laikai ir kryptys
  • 6 šviesos Dievai, ir 6 tamsos Asurai
  • 4-ios dienos 4-ių kenkiančių dvasių
  • Skurdo demonas Bulak ir jo kenkimo dienos
  • Pusdievių Dza aktyvumo dienos
  • Dangiški Šunys
  • Būties Karalienė (Sidpe Gialmo) ir jos slaptasis laikas
  • Trumpoji Ganapudža pagal Jigmed Lingpa

   

  VI BLOKAS – Kvėpavimas ir subtilioji anatomija

  Temos:

  • Čakrų anatomija Tummo sistemoje (Bone)
  • Tummo
  • Tsalung – kanalai ir vėjai
  • Penkios pagrindinės Jantros
  • Pranayamos, užlaikymai ir užraktai

   

  VII BLOKAS – Aukojimai ir Geomantija

  Temos:

  • Išorinė geomantija
  • Kaip elgtis su dvasiomis ir landšaftu
  • Keturi Gynėjai
  • Žemės Akys ir Galios Vietų Globėjai
  • Priešų raminimas pagal 5 Elementus
  • Ritualai ir mantros pašalinti negatyvią įtaką
  • Brangenybių Vaza
  • Dharani gyvūnams
  • Šitro

   

  VIII BLOKAS – Vidinė (kanalų) astrologija

  Temos:

  • Miphan Gyamtso, Yangčar ir Kalačakros Tantra
  • Svarodaya Tantra
  • Išorinis, Vidinis ir slaptasis astrologijos lygiai
  • Nadžių astrologija
  • Vidinis astrologinis laikas Rigpai apskaičiuoti
  • Kas gali peržengti savo karmą?
  • Ateities numatymas ir jos koregavimas per kanalus ir kvėpavimą

   

  III CIKLAS

   

  I BLOKAS – Sapnų Joga  

  Temos:

  • Sapnų astrologijos pagrindai
  • Sąmoningo sapnavimo metodika pagal Ati Tradiciją
  • Sąmoningas sapnavimas pagal Kalačakrą Tantrą (Tenzin Wangial Rimpočė ir Milu Samlek komentarai)
  • Sąmoningas sapnavimas pagal Dalai Lama III – Budhos Avalokitešvaros sadhanos priedas
  • Sidpačio Idamas ir sąmoningo sapnavimo sadhana
  • Kaip atlikti trijų metų retritą per vieną naktį?
  • Ką tris kartus reikia padaryti naktį, kad tapti Budha?
  • Šiuolaikinių S.S. tyrinėtojų atradimų naudos joginui

   

  II BLOKAS – Tummo

  Temos:

  • Čakrų anatomija Tummo sistemoje (Vadžrayanoje)
  • Tummo aukščiausios Tantros sistemoje
  • Tsalung – kanalai ir vėjai
  • Jantros
  • Tummo Idamas – Čakrasamvara

   

  III BLOKAS – Įgalinimas į Tantrą ir slaptas joginų sapnininkas

  Temos:

  • Iniciacija į Ngakpų Tradiciją
  • Tantriniai įžadai
  • Sapnininkas kaip vidinis Guru
  • Trys sapnų fazės
  • Pranašiški sapnai
  • Dievų, Demonų, dvasių aktyvumas naktį ir dieną
  • Pasauliečio ir praktiko sapnų reikšmių perdavimas
  • Metodas neutralizuoti negatyvią viziją (karmą)
  • Metodas ir Mantra – kaip priimti iš Globėjų atsakymus į bet kokius klausimus

   

  IV BLOKAS – Tuštuma ir Mahamudra

  Temos:

  • Sąlygos proto Ramybei pasiekti
  • Rigpa ir Penki Elementai pagal Šardza Rimpoče
  • Praktikos lavinti Tuštumą
  • Praktikos lavinti Mahamudrą
  • Koncentracijos praktikos

   

  V BLOKAS – Budhų Šeimos ir Dievai

  Temos:

  • Penkios Budhų Šeimos
  • Budha Tonpa Šenrab ir Bon Tradicijos Budhos
  • Pasaulietiniai Dievai
  • Idamų kilmė
  • Keturių Aktyvumų Idamai
  • 21 Taros sadhanos

   

  VI BLOKAS – Idamas

  Temos:

  • Trys būdai priimti Idamą
  • Išorinis, Vidinis ir Slaptasis Idamai
  • Šrimad Bhagavatam apie Idamo praktiką
  • Advaita Vedanta apie Idamo praktiką
  • Budhos Padmasabhavos komentaras Idamo praktikai
  • 3 koncentracijos vietos ir 3 pasekmės
  • Budha Yamantaka sadhana 

   

  VII BLOKAS – Karmamudra

  Temos:

  • Išorinės, Vidinės ir Slaptos Karmamudros formos
  • Karmamudra ir Idamas
  • Vizualizacija, kanalai, čakros, kvėpavimas

   

  VIII BLOKAS – Mirtis ir Amžinybė

  Temos:

  • Mirtis ir Pomirtiniai Keliai
  • Metodas nustatyti buvusį ir būsimą gimimą
  • Mirimo stadijos
  • Himalajų jogų mirties samadhi
  • Bardo skirtingose Tradicijose
  • Bardo Thodrol
  • Asmeninės mirties astrologija
  • Gyvenimo ilginimo metodai pamačius mirties ženklus

   

  IX BLOKAS – Tamsos atsiskyrimas (mun mtshams)

  • Tamsos atsiskyrimas pagal Menri vienuolyną
  • Thodgial ir Trekčio praktikos tamsoje
  • Kaip paruošti kanalus tamsos atsiskyrimui
  • Kaip paruošti patalpą tamsos atsiskyrimui
  • Kiekvienai tamsos savaitei: poza; kanalai; kvėpavimas; vizualizacijos; vizijos
  • Integracija po atsiskyrimo